JBV Coevorden verklaart.

 • Wij verzamelen naam, adres, woonplaats gegevens alsmede het e-mailadres en/of telefoonnummer en de geboorte datum van onze leden.
 • Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van een lidmaatschapsovereenkomst.
 • De gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie,  contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodiging voor bijeenkomsten.
 • De gegevens worden verwerkt door onze secretaris en penningmeester.
 • Wij bewaren de gegevens twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant)

Wij verklaren verder.

 • Wij als vereniging hebben onze privacy policy  zichtbaar gemaakt op onze website.
 • Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschapsovereenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
 • Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Wij werken niet met derden.
 • Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/ servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
 • Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
 • Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 • Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

 • Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Als onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groen slotje =HTTPS).
 • Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij als vereniging hebben niet alle papieren documenten waarop persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
 • De ledenlijst hangt achter de bar en is eventueel ter inzage voor andere leden.
 • Wij als vereniging maken geen gebruik van digitale direct marketing.
 • Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaart door:

Naam vereniging: Jeu de Boulesvereniging Coevorden

Naam persoon: J. Vrielink

Plaats: Coevorden

Datum: 1 mei 2018